Dzisiaj jest

środa,
24 lipca 2024

(206. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3233

Święta

Środa, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

Wyszukiwanie

 

Regulamin korzystania ze zbiorówBiblioteki Parafialnej  Parafii

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosowach.

 

I.               Zbiory biblioteczne udostępnia się:  poprzez wypożyczenia poza Bibliotekę.

II.             Prawo do korzystania z Biblioteki mają Parafianie Parafii w Kosowach.

III.           Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

IV.           Informacje o zbiorach można uzyskać poprzez katalog alfabetyczny, stronę internetową Parafii, tablicę ogłoszeń.

V.             Czytelnik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

VI.           Zapisanie do biblioteki możliwe jest na podstawie dowodu osobistego , uczeń - legitymacji szkolnej.

VII.         Wypożyczenia rejestrowane są na karcie Czytelnika, który potwierdza wypożyczenie własnym podpisem.

VIII.       Jednorazowo wypożycza się 4 egzemplarze.

IX.           Książki wypożycza się na okres 30 dni.

X.             Czytelnik może dokonać przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek.

XI.           Czytelnik w razie zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych dokumentów bibliotecznych zobowiązany jest do zwrotu tego samego tytułu lub przekazania innego egzemplarza dostępnego na rynku, wskazanego przez Bibliotekę.

XII.         Biblioteka jest czynna dwa razy w miesiącu w drugą i czwartą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 8.00 i 11.00.

XIII.       Postanowienia końcowe:

a.      Czytelnicy korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu,

b.      Regulamin wchodzi w życie z dniem O1.09.2020 r.

XIV.       Klauzula informacyjna:Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że:

a.      Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosowach.

b.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu oraz korzystania z usług biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c if RODO.

c.       Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usług, zabezpieczenia roszczeń.

d.      Czytelnicy posiadają  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

e.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki.