Dzisiaj jest

środa,
24 lipca 2024

(206. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
28210

Święta

Środa, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

Wyszukiwanie

 

 

T Y D Z I E Ń   B I B L I J N Y 

NOWY TESTAMENT CODZIENNĄ POMOCĄ

      Wzmacnia i ulecza miliony ludzi na całym świecie.

Pismo święte dodaje otuchy, przynosi nadzieję, Dzieje się tak od wielu wieków. Do kart Nowego

 Testamentu powinniśmy sięgać codziennie,  ale już szczególnie wtedy, gdy mamy jakieś kłopoty,

 zmartwienia lub gdy szukamy porady. Poniższy przewodnik, ułożony tematycznie,

 ma za zadanie ułatwić znalezienie fragmentu Nowego Testamentu, który pomoże

 nam w rozwiązaniu problemu, znalezieniu porady, odzyskaniu nadziei, czy sił.

A więc otwórzmy się na leczące działanie Słowa Bożego.

 

Gdzie znaleźć pomoc kiedy:

Bolę się

Mateusz 6,25-34        Jan 14,1-4

Jestem chory tub w bólu

Łukasz 7,1-10       2 List do Koryntian 12,9-10

Czujęża! lub urazę

Mateusz 18,21-22        List do Rzymian 2,1-4

Jestem daleko od Boqa

Łukasz 15,11-24        Dzieje Apostolskie 17,22-30

Dedykuję swe życie

Mateusz 16,24-26        List do Rzymian 12,1-2

Modlę się

Łukasz 11,1-13       Jan 14,12-14

Jestem niespokojny lub zmartwiony

Mateusz 6,25-34       Jan 14,1-4

Odczuwam pokusę

1 List do Koryntian 10,12-13        List Sw. Jakuba 1,12-15

Odczuwam bolesna stratę

1 List do Koryntian 15,51-57    1 List do Tesaloniczan 4,13-18

Odczuwam depresję lub zniechęcenie

List do Rzymian 8,28-39        1 List Sw. Piotra 5,7

Potrzebuję odwagi

Dzieje Apostolskie 4,13-31       List do Efezjan 6,10-20

Potrzebuję pokoju

List do Rzymian 5,1-5        List do Filipian 4, 4-7

Potrzebuję porady

Jan 16,12-13        List Sw. Jakuba 1,5-6

Potrzebuję pewności

Jan 15,9-17        1 List Sw. Jana 3,19-24

Przyjaciele zawodzą

Łukasz 17,3-4       2 List do Tymoteusza 4,16-18

Rozważam małżeństwo

Mateusz 19,4-6        List do Efezjan 5,22-33

Jestem samotny

Jan 14,15-21       Apokalipsa Sw. Jana 3,20

Jestem smutny

2 List do Koryntian 1,3-11        Apokalipsa Sw. Jana 21,1-5

Spotyka mnie niepowodzenie

List do Hebrajczyków 4,14-16        List Św. Judy 24,25

Jestem świadomy grzechu

Łukasz 7,36-50        1 List Sw. Jana 1,8-10

Wątpię

Marek 9,23-24       Jan 20,24-29

Moja wiara Jest słaba

Łukasz 12,22-31        List do Hebrajczyków 11

Wybieram drogężyciową

1 List do Tesaloniczan 4,11-12        List Sw. Jakuba 4,13-15

Zadanie mnie przerasta

2 List do Koryntian 12,9-10       List do Filipian 4,12-13

Zagraża ml niebezpieczeństwo

Marek 4,37-41        List do Hebrajczyków 13,6

Jestem zmęczony

Mateusz 11,28-30       2 List do Koryntian 4,16-18